Vindinge gruppe

Vindinge gruppe

– i Hedeland ved Roskilde

Indmeldelseblanket

Her findes vores elektroniske indmeldelsesblanket.
Indmeldelsen aktiveres, når den er godkendt og I får da en mail tilsendt!

Bemærk at medlemskab af gruppen og KFUM-spejderne er et løbende medlemskab og skal opsiger skriftligt inden et nyt halvår begynder (dvs. juni og december) for at undgå kontingentbetaling for det nye halvår.
Kontingentet er dog beskedent, nemlig 250kr. pr. halvår.

https://medlemsservice.spejdernet.dk/member/signup/2913