Vindinge gruppe

Vindinge gruppe

– i Hedeland ved Roskilde

Bævere (0-1. klasse)

baever_net_gif[1]
Bæver-flokken er  for børn i 0-1. klasse.
Mødedag er onsdag fra kl. 17-18 i Spejderhytten, Stærkendevej
Ledere: Jørn Zinglersen (der er ofte 1 el. 2 forældre tilstede for at hjælpe)
De yngste spejdere kalder vi bævere.
For bæverne er spejderarbejdet leg med mening.
Bæverne lærer at færdes i og passe på naturen. Og bæverne oplever en masse af de aktiviteter, som også de større spejdere arbejder med, blot tilpasset deres egen aldersgruppe.
.
Ofte er bæverne inddelt i hvad vi kalder familier, så der kan laves aktiviteter i mindre grupper.