Vindinge gruppe

Vindinge gruppe

– i Hedeland ved Roskilde

Praktisk

kfum_tekst_groen_gif[1]

Når du kommer med dit barn for at han/hun kan prøve spejderarbejdet beder vi om at der straks udfyldes en indmeldelsesblanket, for at vi kan have kontakt til hjemmet. De første 3 gange er dog en gensidig prøvetid, så indmeldelsesblanketten sendes først derefter videre til kassereren.

Pris:

Det koster 250 kr. pr. halvår at være medlem.
Kontingentet dækker materialer, lokaleudgifter og mærker til uniformen mm.
Som medlem er du dækket af KFUM-Spejdernes ulykkesforsikring når du er til spejder/leder.

Alle vores voksne ledere er frivillige og ulønnede.
Kontingentet opkræves halvårsvis og betales til vores kasserer (se adr. og kontonummer under Kontakt)

Evt. udmeldelse skal ske skriftligt med brev eller e-mail (det er ikke nok blot at udeblive). Kontingent betales da for indeværende halvår.

Hvis dit barn gerne vil være spejder, men pengene små, kan du søge om at få en friplads:
http://kfumspejderne.dk/stoet-os/giv-en-gave/soeg-om-friplads/


Børneattester:

Alle børne- og ungdomsorganisationer kan desværre komme i situationer, hvor nuværende eller tidligere medlemmer bliver anklaget for seksuelle krænkelser. Hos KFUM-Spejderne arbejder vi åbent og aktivt for at undgå disse situationer, ved at screene vores frivillige ledere. Således er det et krav, at alle ledere og medhjælpende medlemmer over 15 år afleverer børneattest fra Det Centrale Kriminalregister.